onsdag 29. september 2010

Styremøte i Helse Førde 30. september 2010


Styremøte 30.09.2010
Møtestart klokka 10.30 på møterom 4, Førde sentralsjukehus 2. etasje.

Sakene til styremøtet:

Saksliste HF 30 sept 2010
Skriv og meldingar til 30 sept 2010
Styreprotokoll HF 27 08 2010
Styresak 054-10 O Ad si orientering 30 sept 2010
Styresak 055-10 A Rapportering fra verksemda per august 2010
Styresak 056-10 O Orientering - status UPH
Styresak 056-10 O Vedlegg 1
Styresak 057-10 A Risikostyring - rapportering 2 tertial 2010
Verksemdsrapport KIR august 2010
Verksemdsrapport MED august 2010
Verksemdsrapport PHV august 2010
Verksemdsrapport Stab august 2010

• Klikk her eller på overskrifta for å hente styresakene frå Helse Førde sine sider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar