fredag 26. oktober 2007

Florø sjukehus blir nedlagt

I dag har Helse Førde-styret vedtatt å legge ned sengeposten ved nærsykehuset i Florø og selge bygningene. Med andre ord "nedlegging av nærsjukehuset i Florø". Helse Førdes egen polikliniske virksomhet i Florø skal drives videre i leiede lokaler. Med dette grepet regner Helse Førde med å spare inn nærmere 20 millioner av de 100 millionene de er pålagt å kutte i budsjettet for 2008. Hvorvidt denne innsparingen er realistisk, gjenstår å se.

Formelt har ikke Florø sjukehus de siste årene vært et eget sykehus, men en avdeling av Førde sentralsjukehus. For noen år siden var Florø et lite, men fullt oppegående lokalsykehus som med stabilt og godt kvalifisert personale sørget for effektiv behandling, fornøyde pasienter og holdt budsjettet sitt. Etter noen års gradvis demontering, ble sykehuset av daværende helseminister Dagfinn Høybråten gjort om til et såkalt nærsjukehus, et pilotprosjekt av nasjonal interesse. Dessverre fulgte det ingen penger med statusen, og finansieringen ble overlatt til Helse Førde og kommunene rundt.

Helse Førde er pålagt å spare 100 millioner kroner på budsjettet for 2008, og styret ser nok dette som den eneste mulighet til å gjøre et grep som monner. Men på nasjonalt plan blir det selvfølgelig ingen - absolutt ingen - som etter dette kan forestille seg å gå inn for noe som ligner "nærsjukehus".

Se mer om saken bl.a. her:
nrk.no/sfj
firda.no
fjordabladet.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar