lørdag 6. oktober 2007

Helse Førde-styremøte i Sogndal fredag 26. oktober

Neste styremøte i Helse Førde vert i Sogndal. Møtet er ope for alle interesserte. På møtet skal styret sjølvsagt diskutera den økonomiske stoda (= dei absurde kuttkrava frå Helse Vest).

"Utfordringa" på 100 millioner er no litt redusert, ettersom helseforetaket får ei auke i løyvingane på 14 millioner neste år. Men styreleiar har, som nemnt, varsla i media at styret no vil sjå på strukturen (= leggja ned nokre plassar).

Medan den raud-grøne regjeringa står på pressekonferanse og insisterer på at sjukehusa skal behandla fleire pasientar neste år … DET er sjukt, det!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar