søndag 28. oktober 2007

Sentralisering og lokalsjukehuskannibalisme

Advarsel mot lokalsjukehuskannibalisme: Den som støtter nedlegging av nærsjukehuset i Florø, og tror med det at en redder sitt eget sykehus, bør tenke seg godt om! Med det gapet mellom helseforetakets behov og de bevilgningene som blir gitt, vil fanden løpe i hælene på den som til en hver tid er minst. Så hvem ryker neste gang? Vil Opseth være fornøyd før det bare er ett sykehus i fylket?

Jeg lurer på hva Flora-ordfører Bente Frøyen Steindal tenker nå, hun som støttet Opseth på møte om sentralsykehuset tidligere i år: "… ordførar Bente Frøyen Steindal i Flora støttar på mange måtar Opseth. Ho tek til orde for at lokalsjukehusa i Nordfjord og Lærdal bør gjerast om til nærsjukehus slik som i Florø. - Eg meiner at det bør ein sjå på, for det har noko med utviklinga i befolkninga å gjere, og eg synest det er viktig at nærsjukehuset er eit pilotprosjekt, så folk burde vere stolte av det sentralsjukehuset får til."

Møtet i januar og Opseths ønske om ytterligere sentralisering var bl.a. omtalt på NRK Sogn og Fjordanes nettsider:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.1605885

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar