torsdag 11. oktober 2007

Hvorfor argumenterer vi fortsatt for fødeavdeling?

Helse- og omsorgsdepartementet er, som tidligere nevnt, i gang med å utarbeide en helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Som representant for Folkebevegelsen for lokalsykehusene er jeg invitert til å delta på en høring i Oslo førstkommende tirsdag. (Og departementet betaler turen - heldigvis!)

Folkebevegelsen for lokalsykehusene vil fokusere spesielt på Lærdal og Mosjøen - de to eneste små fødeavdelingene som er lagt om på grunn av nivådifferensieringen. (De 12 andre med fødselstall under normen eksisterer fortsatt som fødeavdelinger.) Ingen av stedene har befolkning eller lokale fagmiljøer akseptert omleggingen.

Det er trygt å føde på fødestuen i Lærdal - for de som får lov til det! Når vi opprettholder kravet om fødeavdeling, er det i hovedsak fordi det nå bare er 30% av alle fødende i Sogn som kan føde lokalt - mot 80% før omleggingen.

Og det aller meste av nedgangen i fødsler lokalt skyldes veldig strenge seleksjonskriterier, det er ikke sognekvinnenes frie valg!

Utviklingen i antal lokale fødsler de siste seks årene er skremmende negativ:
2000: 354 fødsler totalt i Sogn, hvorav 242 lokalt ved fødeavdelinga på Lærdal sjukehus
2001: 331 fødsler totalt, hvorav 270 lokalt
2002: 322 fødsler totalt, hvorav 233 lokalt
2003: 317 fødsler totalt, hvorav 232 lokalt
2004: 297 fødsler totalt, hvorav 134 lokalt (pga omlegging til fødestove)
2005: 336 fødsler totalt, hvorav 115 lokalt
2006: 294 fødsler totalt, hvorav 73 lokalt

Etter omlegging til fødestove er fordelingen av fødende slik (% i forhold til totalt antall fødende):
- 20% måtte uansett reist til et større sjukehus (nærmest uavhengig av nivået på fødetilbudet i Lærdal)
- 30% er så heldige at de kan gjennomføre fødselen i Lærdal
- 50% må nå reise til Førde eller Voss pga seleksjonskriteriene for fødestuedrift - alle disse kunne tidligere født lokalt!

Det er blodig urettferdig at halvparten av alle fødende i Sogn som hadde ønsket å føde lokalt nå påføres en stor ekstrabelastning ved å måtte reise så langt hjemmefra - med all utrygghet, alle savn og ulemper som det medfører!

De aller fleste av reisene for de fødende (og deres familier) er medisinsk sett helt unødvendige, ettersom Lærdal sjukehus har det nødvendig utstyr og kompetanse for å sikre disse kvinnenes reelle trygghet under fødselen. Om vi ikke får fødeavdelingen tilbake handler det mest om prestisje og bare litt om økonomi …

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar