fredag 24. oktober 2008

Firda Tidend: Helse i molbuland

LEIAR I FIRDA TIDEND OM ORTOPEDIVEDTAKET:
Avisene nord for fjorden har i det siste fortalt fleire historier om dei håplause praktiske konsekvensane det såkalla ortopedivedtaket har ført til i kvardagen for pasientane. Det er så ein knapt kan tru at vaksne oppegåande folk har laga slike planar og reglar, som dei igjen dekker seg bak når det går gale og grelle døme på dårleg pasientbehandling kjem fram. For det er vel framleis slik at det er helsevesenet som er til for pasienten, og ikkje omvendt?

• Les meir av leiaren i Firda Tidend ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar