torsdag 23. oktober 2008

Styremøte på Skei i dag: Minus 77,6 mill - problemer med investeringer neste årHelse Førde har styremøte på Skei i dag, og hittil i år ligger foretaket 77,6 mill kr i minus. Det er 36,9 mill kr ut over budsjettet.

Når prinsippene i regnskapsloven benyttes fullt ut, får driftsresultatet betydning for investeringene. Helse Førde kan derfor ikke gjennomføre investeringer neste år dersom en ikke får det ønskede økonomiske resultatet.

For 2009 er "utfordringen", dvs. innsparingskravet, 96,5 millioner kroner.

Det paradoksale er at med at med den varslede fordelingsmodellen som Helse Vest innfører, vil Helse Førde sannsynligvis få økte rammer fra 2010. (Da vil helseforetak med mange enheter få en økonomisk fordel.) Det vil si at kutt som styret vedtar i 2009, kanskje ikke ville vært nødvendige i forhold til Helse Førdes økonomiske situasjon året etter!

Jeg har lagt inn noen mobilbilder fra styremøtet. På tilhørerplass var vi to fra Forsvar Lærdal sjukehus: Kari Rikheim og Bente Øien Hauge. Ellers var det blant annet tilhørere fra Fagforbundet og Helse Førde, samt media.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar