onsdag 22. oktober 2008

Helse Førde: Presisering om operasjonskapasiteten ved sentralsjukehuset

Helse Førde ynskjer å kome med ei presisering knytt til medieoppslag vedrørande operasjonskapasitet ved Førde sentralsjukehus, skriv foretaket på nettsidene sine og hevdar mellom anna følgjande:

"Sjukehuset har ei operasjonstove og eit operasjonsteam til pasientar som treng øyeblikkeleg hjelp (ØH). Dette har vi heile døgeret, heile året. Unnataket er tysdag føremiddagar, men sjukehuset er i ferd med å innføre eit team for ØH-pasientar også då. Dette har ikkje ført til praktisk problem. Og dersom dette hadde ført til samstundeskonlikter ville vi løyst det ved å stryke planlagde operasjonar."

• Klikk her eller på overskrifta for å lese heile presiseringa.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar