lørdag 8. november 2008

Bygdefolk frykter dårligere sykehustilbud


NATIONEN Flest bygdefolk tror sykehustilbudet deres vil være dårligere om ti år, mens byfolk tror deres tilbud vil være bedre.

Alle kjemper for «sitt» sykehus, men folk på bygdene frykter for utviklingen de neste ti år.

Nationens Distriktsbarometer viser at et flertall av de som bor på bygda eller i tettsteder, tror deres sykehustilbud vil være dårligere om ti år. De som bor i større byer, tror på sin side at de vil ha et bedre sykehustilbud om ti år.

• Les hele saken i Nationens nettutgave ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar