tirsdag 18. november 2008

Nordfjordrådleiar orienterte Bjarne Håkon Hanssen


FJORDABLADET Førre veke var Nordfjordrådleiar Sonja Edvardsen (Ap) i møte med helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap). Ho orienterte statsråden om stoda ved Nordfjord sjukehus og om regionrådet sitt arbeid i forhold til ortopedivedtaket.

Sonja Edvardsen var på KS-konferanse der samhandling innan helsesektoren var tema. Der var også helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen, og leiaren i Nordfjordrådet fekk eit møte med Hanssen der ho fekk presentere Nordfjord sjukehus og leggje fram situasjonen i samband med ortopedivedtaket og det arbeidet som Nordfjordrådet har gjort.
- Eg la vekt på at Nordfjordrådet sitt engasjement er basert på faglege innspel frå kommunelegane i regionen og legane ved sjukehuset, seier Edvardsen.

• Les saka i Fjordabladet ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar