mandag 3. november 2008

Fødsel: Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité torsdag 6. november 2008

FRA STORTINGETS NETTSIDER:

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sonja Irene Sjøli, Linda C. Hofstad Helleland og Olemic Thommessen om en bedre svangerskapsomsorg, et tryggere fødetilbud og bedre oppfølging i barseltiden (Dokument nr. 8:106 (2007-2008)).

Torsdag 6. november
15.30 - 15.45 Den norske legeforening:
Sentralstyremedlem Jan Emil Kristoffersen
Leder i Norsk gynekologisk forening Rolf Kirschner
Avdelingsdirektør Jorunn Fryjordet

15.45 - 16.00 Den norske jordmorforening:
Leder Marit Heiberg
Generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson

16.00 - 16.15 Folkebevegelsen for lokalsykehusene:
Koordinator Bente Øien Hauge
Lokal aksjonist Eva Opshaug Teigen

16.15 - 16.30 Liv laga - organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg:
Leder Ingeborg Altern Verdal
Nestleder Siv-Lise Bendixen Stærk

Høringene i rom K-212 blir ikke overført på Stortingets nett-TV.

• Klikk her eller på overskriften for å finne mer om høringen og saken på Stortingets nettsider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar