torsdag 27. november 2008

Helse Førde må halvere investeringane


FIRDA Helseføretaket vil berre ha råd til halvparten av dei planlagde nyinvesteringane dei neste fem åra.

Dette kom fram då administrasjonen orientere om økonomisituasjonen og budsjettutsiktene under styremøtet torsdag.

Den varsla innstramminga kjem som følgje av at Helse Førde no er på veg mot ein budsjettsprekk på rundt 68 mill kroner, i det året der økonomien skulle bringast under kontroll.

Ekstra trongt
Budsjettet det no blir lagt opp til, vil ikkje gi rom for nyinvesteringar før mot slutten av 2010. Disponible midlar i 2009 og deler av 2010 vil måtte brukast til å gjere opp for investeringar som allereie er iverksette.

• Les heile saka i Firda ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar