tirsdag 4. november 2008

- Byggjer bevisst ned tilbodet

FJORDABLADET - Svaret eg har fått frå helseminister Bjarne Håkon Hanssen viser tydeleg at den uverdige behandlinga dei ortopediske ØH-pasientane i Helse Førde får, er i tråd med regjeringa sine føringar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane.

Dette seier stortingsrepresentant Åge Starheim (Frp), som tidlegare i haust stilte skrifteleg spørsmål til helseminister Bjarne Håkon Hanssen om han kunne tillate at uverdige forhold, som følgje av ortopedivedtaket, kunne ramme store pasientgrupper i Nordfjordregionen.

I grunngjevinga for spørsmålet viste Starheim til oppslag i pressa, og at ortopedivedtaket råkar pasientar ved at dei får lengre transport og forlenga ventetid før dei vert behandla ved Sentralsjukehuset i Førde. - Dette kan ikkje vere hensiktsmessig, korkje medisinfagleg eller økonomisk, når det ved Nordfjord sjukehus er ei operativ avdeling både med ortopedar og anestesilegar, skreiv Starheim i spørsmålet til statsråden.

• Les heile saka i Fjordabladet ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar