søndag 25. oktober 2009

Forsvar Lærdal sjukehus får motbør


På kommentarplass under Sogn Avis sin leder "Men kampen var ikke over", finner du nå noen innlegg som er kritiske til aksjonen Forsvar Lærdal sjukehus' kamp for akuttberedskap og fødetilbud.

En som kommenterer kritiserer Sogn Avis for ensidig og unyansert å støtte aksjonistene. Vedkommende skriver:
Som samfunnsengasjert innbyggar er eg glad for at me har eit uthaldande styre i Helse Vest. Dei har ein utakknemleg jobb. Dei MÅ ta konsekvensen av dei endringar som har skjedd i samferdsle og samfunn. Eg har ingen håp om å endre synet til Bente Øien Hauge, SA eller andre med dette innlegget.
Eg ynskjer å uttrykke min støtte og beundring til styret i HF !
Eg ynskjer å at fleire gir uttrykk for sine POSITIVE erfaringar !
Eg ynskjer at me i S og Fj kan jobbe SAMAN til felles beste og ikkje krangle om smulane vi får tildelt frå Oslo !


En annen peker på at vil finnes negative opplevelser ved alle sykehusene og at sentralisering er en naturlig følge av bl.a. medisinsk utvikling.

• Klikk her eller på overskriften for å følge debatten på Origo.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar