mandag 5. oktober 2009

NRK hevder at sognekvinnene "vraker" fødestuen i Lærdal


NRK Sogn og Fjordane har en merkelig vri på sin sak om fødselstallene i Sogn i dag, med overskriften "Kvinnene vrakar fødestova". For å lese saken, klikk her eller på overskriften. En bedre overskrift hadde vært "Helse Førde presser kvinnene vekk frå fødestova".

Figuren her viser antall fødsler i Sogn totalt og hvor stor andel som fødte lokalt i årene 2000–2006. Skillet går, som man ser, ved år 2004 - med omleggingen fra fødeavdeling til fødestue.

Det er et faktum at "den forsterka fødestova" i Lærdal, som har fremragende bemanning på personalsiden, samtidig har landets strengeste seleksjonskriterier. Kriteriene (diktert fra Førde) for å ta imot kvinner er her strengere enn på fødestuer uten legebemanning andre steder i landet! Personalet er bundet på hender og føtter, og de får i liten grad lov til å utnytte sin kompetanse på medisinsk smertelindring, keisersnitt etc om behovet oppstår under fødselen.

Møtt med disse restriksjonene er det ikke rart at en del kvinner er skeptiske til å starte fødselen i Lærdal når de vet at de risikerer å bli sendt videre til et annet sykehus under fødselen. Det er underlig at NRK Sogn og Fjordane ikke reagerer på denne absurde situasjonen - at personalet ikke får lov å gjøre det de er kvalifisert til.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar