onsdag 7. oktober 2009

Koster fødestuen 12 millioner? Neppe!


Når Helse Førde kan oppgi feil tall på antall fødsler til TV2, er det liten grunn til å feste mer tillit til opplysningen om at det koster 12 millioner kroner i året å drive fødestuen.

Hva for slags regnestykke ligger til grunn for kostnadsanslaget på 12 millioner kroner i driftskostnader for fødestuen i Lærdal? Fødestuen har bare 10 stillinger - totalt!

Her er bare fast ansatte jordmødre - ingen av dem er vikarer. Noen av de fast ansatte i deltidsstillinger får reisekompensasjon, men de har vanlig lønn.

Fødestuen i Lærdal bruker heller ikke vikarbyrå til å dekke gynekologbemanningen, og de som jobber her har lang tilknytning til Lærdal.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar