mandag 4. januar 2010

Forberedelser til strategimøtet for Lærdal sjukehus torsdag 7. januar


Flere har etterlyst hvordan en kan forberede seg til strategimøtet på Lærdal sjukehus torsdag 7. januar. Her er forslag til lesestoff:

• Synes noen de husker å ha vært på et strategimøte på sjukehuset før? Ja, det stemmer nok! Det var jo et strategiarbeid i 2006. Referater ligger ute på Helse Førdes sider, klikk her for å finne rapport og omtale fra dette arbeidet.

• I 2007 utarbeidet styringsgruppa for lokalsykehusstrategiarbeidet i Helse Førde en visjon og forskjellige mål for strategiarbeidet. Visjonen er mottoet "Omsorg og kunnskap – på lag med deg". Mer om dette, og målene, finner du ved å klikke her.

• Klikk her for å se og laste ned dokumentgrunnlaget Helse Førde har lagt ut i forbindelse med strategiarbeidet 2009. Jeg regner med at de vil presentere en del av dette på møtet. (Det kan være greit å merke seg at det er ulike tolkninger av Legeforeningens rapport om lokalsjukehus, og Helse Førde har ikke monopol på hvordan den skal lese og forstås.)

Og vil du lese ennå mer, kan du kikke på Helse Førdes samleside for strategiarbeidet ved å klikke her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar