onsdag 13. januar 2010

Ny sone på ORIGO: Helse Førde mot 2020


Det er oppretta ei ny gruppe på nettsamfunnet ORIGO. Initiativtakarane skriv:

Denne sona er eit verkøy for å betre belyse og analysere aktiviteten rundt Helse Førde sitt arbeid rundt strategi for 2020. Vi oppfordrar alle til å delta, og ønsker innspel både frå fylket, og ellers i landet.

Sidan Helse Førde gøymer dokumenta sine relativt godt på sin eigen nettstad, vil vi prøve å sortere og tilgjengeleggjere (peike til) dei gjennom sona. Mykje av informasjonen frå foretaket er særs vanskeleg å finne. T.d var både aksjonsgruppa for lokalsjukehusa, og presse uvitande om at det var ope folkemøte på NSH 12.01.2010. På møtet viser det seg også at Helse Førde inviterer til debatt rundt vedtak fatta på styremøter tidlegare.

Sona skal hjelpe publikum og tilsette i helsevesenet i fylket å få oversikt over prosessane rundt styret i Helse Førde. I tillegg håpar vi på å oppnå kritisk masse, og samle data frå brukerane av sona. Slik ønsker vi å demokratisere prosessane, og få folket i tale. Det er større sjanse å få kome med innspel her, enn på eit folkemøte ein gjekk glipp av.

Vi håpar du vil vere med!


• Les meir på ORIGO ved å klikke her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar