fredag 22. januar 2010

Takk for gåver til aksjonen i 2009!


Forsvar Lærdal sjukehus har gjennom 2009 motteke gåver frå verksemder, lag, organisasjonar og private.

Her er nokre av gåvene me har motteke:
15. januar, Lærdal Energi, kr. 7 000
23. januar, Tønjum Grendalag, kr. 5000
12. februar, Lærdal Røde Kors besøksteneste, kr. 5000
4. mars, Lærdal Revmatikarlag, kr. 5000
1. juni, Årdal SV, kr. 500
26. oktober, Lærdal Bygdekvinnelag, kr 3000
17. desember, Fagforbundet Lærdal, kr 7500
22. desember, tilsette og styremedlemar i Lærdal Energi, kr 12000

I tillegg har private gjevarer bidrege, mellom anna i samband med fleire gravferder.

Me takkar hjarteleg for store og små bidrag. Gåvene er viktige, både fordi dei fortel at de støttar kampen for sjukehuset i Lærdal og fordi dei set oss i stand til å dekka kostnadane med å driva aksjonen.

• Les i Sogn Avis om gåva frå dei tilsette og styremedlemane i Lærdal Energi ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar