onsdag 13. januar 2010

Nordfjord: Kva er poenget med idédugnad?


Sjukehusaksjonist Svein Hansen var ikkje vanskeleg å be då Helse Førde heldt arbeidsmøte i Eid tysdag kveld.

Undra seg over opplegget
Møtet samla 60 personar som arbeidde med idèar og tankar kring strategiarbeidet helseføretaket no er i gong med.
Mange av dei som deltok var opptekne av spørsmål kring ortopeditilbodet.

Hansen var kjapt ute og stilte spørsmålsteikn ved heile prosjektet.
- Kva er poenget? undra han seg, og heldt fram med å stille spørsmål til Helse Førde-leiinga om slike møte er det som skal til for å få helseføretaket på rett kurs, og om innspela dei frammøtte kom med i det heile vart lytta til.

Delt inn i grupper
Sjølv om Hansen kom med ustpelet valde Helse Førde å halde fram med opplegget slik dei hadde tenkt.

Dei frammøtte vart delt inn i mindre grupper og arbeidde med å kome med innspel til korleis Sogn og Fjordane skal få eit best mogleg helsetilbod.

• Les heile saka på NRK Sogn og Fjordane ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar