mandag 11. januar 2010

Nordfjord: Åtvarar mot u-landsliknande tilstander


FJORDABLADET – Eg har ved fleire høve åtvara mot å nedgradere fødeavdelinga på Nordfjord sjukehus. Dette har eg gjort for å forhindre ein u- lands liknande situasjon og ei openberr svekking av omsorga for dei fødande og barna.

Dette seier Arne Järnbert, overlege ved gyn/fødeavdelinga ved Nordfjord sjukehus.
– I mange delar av verda har obstetrisk undersøking (gynekologisk ultralyddiagnostikk) nådd så høg kvalitet att dødsfall eller sjukdom relatert til svangerskap og fødsel nærmast er historie. Det same gjeld for dei nyfødde barna.

• Les heile saka i Fjordabladet ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar