søndag 13. april 2008

Det er jo ganske paradoksalt

Helse Vests styreleder Oddvard Nilsen stilte på høring om sykehusøkonomi i Stortinget 1. april og sa at Helse Vest ikke trenger mer penger, men kostnadskontroll ... Nei, det var ikke aprilsnarr men helt alvorlig ment!

Samtidig er underforetakene pålagt store kutt for å få budsjettet i balanse. Helse Førde 100 mill., Helse Fonna 82 mill., Helse Bergen noe i samme retning. Det virker jo nesten som morforetaket er blitt de lokale helseforetakenes verste fiende?

Dermed blir det også ganske paradoksalt å se at Sogn og Fjordane Arbeidarparti ble kritisert for at de ikke innrettet helseuttalen sin i forhold til Helse Førdes innsparingskrav på 100 millioner. Forventer man at et sosialdemokratisk parti vil gå inn for nedbygging av spesialisthelsetjenesten - fordi den er underfinansiert? Paradoksene tårner seg opp i mitt hode, i alle fall!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar