fredag 25. april 2008

Styresakene til Helse Førde-møtet i Lærdal 30. april er lagt ut på nett

NB! MØTET STARTAR KL. 09.30

Sakliste HF 30-04-2008
Styreprotokoll HF 26-03-2008
Styresak 028-08 O Innkalling til Dialogkonferanse 14 mai 2008
Styresak 028-08 Retningsliner stillingsutval
Styresak 029-08 V Styrerapportering nr 3 - 2008
Styresak 030-08 V Mikrobiologisk tenestetilbod i Helse Førde
Styresak 030-08 V Vedl 1 Plan for Mikrobiologi i Helse Førde
Styresak 031-08 V Forslag landsvernplan helsebygg
Styresak 032-08 V Organisering kreftbehandling
Styresak 032-08 V Vedl 1 Kreftplanen 20080422 styret

Styresak 033/08 V "Årsrekneskap - Helse Førde HF" vert lagt ut når den er klar.

• Sjå oversikten og last ned styresakene ved å klikke på overskrifta her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar