onsdag 9. april 2008

Ordførar i Vik: - Forslaget om å få tilbake fødeavdeling i Lærdal er rein populisme

- Forslaget om å få tilbake fødeavdeling i Lærdal er rein populisme. Det sa ordførar i Vik, Marta Finden Halset på representantskapsmøtet i Sogn og Fjordane Ap i helga.

Finden Halset har jobba i mange år ved Lærdal sjukehus, og seier pasientar med til dømes kols, hjartesjukdom, diabetes og kronikarar er grupper som treng opprioriterast. - Det sit langt inne hos meg å seie at det skal gå på bekostning av fødetilbodet, for eg innser sjølvsagt at fødetenesta må vi ha. Men indre Sogn har store pasientgrupper i industrisamfunnet Årdal som har betalt med helsa si. Avstandane til Førde kan verte lange for til dømes ein hjartepasient.

Finden Halset provoserte ordførar i Lærdal, Arne Sanden. - Eg blir fly forbanna når eg høyrer slikt. Folk i Lærdal, Årdal, Luster og ikkje minst i Nordfjord er opptekne av fødetilbodet for kvinnene i regionen vår. Han avviste kategorisk at kamp for fødeavdeling er populisme.

• Henta frå NRK Sogn og Fjordane sine nettsider, klikk på overskrifta for å sjå saka der

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar