tirsdag 1. april 2008

Helse Førde: Ingen planer om endringer i fødetilbudene

Helse Førde kjem til å avvente den nasjonale strategien for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga før eventuelle endringar i tenestetilbodet vert vurderte.

- Med jamne mellomrom ser vi at fødetilbodet i Sogn og Fjordane vert eit tema i ulike mediediskusjonar. Det kan difor vere på sin plass å påpeike at føretaket ikkje har planar om å gjere endringar innanfor dette tilbodet. Helse- og omsorgsdepartementet har varsla ein nasjonal strategi og den blir også førande for fødetenestene her i fylket, seier styreleiar Clara Øberg i Helse Førde.

• Les hele saken på Helse Førdes nettsider ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar