onsdag 16. april 2008

Mye ulogisk i Sylvias begrunnelse!

Umiddelbare kommentarer til utspillet fra helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad:

AKUTTMOTTAK
Jeg kan ikke se at Helsetilsynsrapportene på noen måte konkluderer med at det er dårligere kvalitet på akuttmottakene ved de små sykehusene. Det virker derfor ulogisk at en skal sentralisere akuttbehandling med henvisning til denne!

Å legge ned akuttmottak på grunn av dårlig kvalitet er som å helle barnet ut med badevannet. Myndighetene bør sette i verk for å sikre og bedre kvaliteten på mottakene - ikke fjerne dem!

Ved mange sykdommer og skader er tidsfaktoren kritisk. Sentralisering av akuttmottak vil få konsekvenser for pasientene som ikke rekker frem i tide. Norge er et langstrakt land og pasienttransport en utfordrende øvelse i store deler av året, under varierende vær- og føreforhold.

SENTRALISERING
Sentralisering av behandling kommer lett i strid med LEON-prinsippet: Det beste for alle er at pasienten behandles på Lavest Effektive OmsorgsNivå. Lokalsykehus kan gi fullgod behandling for ca 70% av våre sykdommer og skader. Behandling av vanlige lidelser ved innleggelse i spesialiserte sykehus og på spesialiserte enheter er et dårligere og dyrere tilbud.

Det er dokumentert sammenheng mellom svært spesialisert behandling og treningsvolum, ja. Men faktisk ikke for mer trivielle inngrep! Det er ingen som krever avansert brystkreftkirurgi "på hvert nes", men vi må kunne få hjelp for vanlige skader og sykdommer i rimelig nærhet, også når det haster! Hva hjelper det å komme til Det Store Sykehuset hvis vi dør på veien? ("Herre, ta meg heim. Men ikkje om Førde." Sitat fra Indre Sogn.)

Hvor er det blitt av Erikstein-rapportens konklusjoner? Ville det blitt for dyrt å satse på utvalgets anbefalinger? Har Norge ikke råd til forbedring og kvalitetsheving av sykehusene innenfor eksisterende struktur? Har vi ikke sett nok tilfeller av pasienter på høyspesialiserte sykehus, pasienter som faller mellom to stoler og blir feilbehandlet fordi breddekompetansen mangler? Skal en virkelig fortsette å gå i den gammeldagse sentraliseringstakten? Hvordan kan noen fortsatt tro at størrelse = kvalitet? Det er da ingen automatisk sammenheng her!

Bente Øien Hauge, leder aksjonen Forsvar Lærdal sjukehus

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar