onsdag 16. april 2008

VARSLER MASSAKRE: SYLVIA BRUSTAD VARSLER EN DRAMATISK OMLEGGING AV SYKEHUSSTRUKTUREN

Sylvia Brustad varsler en dramatisk omlegging av sykehusstrukturen. Mange lokalsykehus vil miste akuttbehandlingen. – For å få kvalitet i tjenestene må det tas noen nye grep, sa Sylvia Brustad (Ap) til Arbeiderpartiets ordførerkonferanse i Oslo tirsdag.

Helseministeren tok til orde for en bedre arbeidsdeling mellom sykehusene. Brustad vil sentralisere kreftkirurgi, slagbehandling, hjerteinfarkt og akuttbehandling til færre sykehus.

Endringene skal komme allerede i år.

UFORSVARLIG
– Situasjonen er på grensen av det uforsvarlige ved halvparten av våre akuttmottak. Her kommer det endringer, sa hun og viste til at over 60 prosent av alle døgnopphold er akutte. – Ved akuttmottakene møter man ofte de ferskeste legene, ikke de med mest erfaring, sa hun.

Helseministeren la vekt på at det er vanskelig å rekruttere dyktige fagfolk, samtidig som pasientgrunnlaget mange steder er for svakt, noe som igjen gir helsepersonellet for lite trening.

LOKALE FUNKSJONER
På den annen side vil Brustad desentralisere andre oppgaver til lokalsykehusene. Det gjelder behandling av syke eldre, kronikere, rehabilitering og ambulante tjenester. Hun nevner også døgntilbud i indremedisin som aktuell opphave for lokalsykehusene.

Hun lover ikke noe voldsomt løft i bevilgningene og trekker fram at det i år skal brukes 86 milliarder kroner ved sykehusene. – Vi må ha evne til å gi gode helsetjenester for de pengene, sa hun.

GIR RESULTATER
Helseministeren viste til en vellykket sentralisering av behandling for kreft i eggstokker og bryst, som har gitt resultat i form av at flere overlever. Hun pekte på at det i dag foretas operasjon av tykktarmskreft ved 50 sykehus. Noen sykehus har bare fem slike operasjoner i året. – Dette må vi ha slutt på, sa Brustad. Hun tok også til orde for spesialisering og samarbeid i Norden, og endog i Nord-Europa når det gjelder helt spesielle tilfeller.

Hun tror mange pasienter er villig til å kjøre litt lenger dersom de vet at de får bedre hjelp. På den annen side bør dialyse av nyrepasienter foretas ved lokalsykehusene.

Brustad gjør det også klart at det må bli en diskusjon om hvor mange ambulanser og redningshelikoptre vi må ha. (ANB)

• Les hele saken i Namdalsavisa på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar