tirsdag 17. juni 2008

Alt vel for ortopedien?

Om du går inn på Helse Førdes nettsider, kan du laste ned den omtalte ortopedisaka til styremøtet førstkommende fredag. Den heter "Styresak 044-08 V Arbeidsdeling og beredskap innan fagområdet ortopedi i HF.doc" og du finner den på denne siden.

MINE KOMMENTARER ETTER FØRSTE GJENNOMGANG
Både Helse Førde og flere medier har presentert ortopedisaken som en slags "glad-sak", at alt nå er vel, at ingen ting blir forandret og at akuttberedskapen blir opprettholdt. Det er både sant og ikke sant.

Konsekvenser for øyeblikkelig hjelp-pasienter
Enda flere av pasientene skal sendes til Førde, døgnet rundt. Alle ortopediske øyeblikkelig hjelp-pasienter som trenger operasjon og narkose, skal sendes fra sine lokalsykehus til sentralsykehuset. I 2007 gjaldt dette 180 pasienter fra Nordfjord og 116 pasienter fra Sogn.

Den akuttberedskap som beholdes, er altså for de som har mindre skader, f.eks. i armer og bein - skader som kan ordnes med røntgenfotografering og gipsing. Mens f.eks. gamle mennesker med lårhalsbrudd nå ikke lenger kan få opereres på lokalsykehuset og dermed blir fratatt muligheten for kontakt med sine nærmeste under sykehusoppholdet.

Del av en større sentralisering
Det er en litt absurd situasjon at både leger og pasienter i stadig større må reise til sentralsjukehuset i Førde for å gjøre det de tidligere fikk utført på lokalsykehuset. Legene reiser fra Nordfjord og Sogn fordi sentralsjukehuset ellers er underbemannet og trenger kompetansen, og pasientene reiser fordi sentralsjukehuset trenger mer pasientvolum. Dette er sentralisering, det er ikke noe annet ord for det!

Hovedformålet med å sende disse ca 300 akutte operasjonstrengende menneskene til Førde, er å øke treningsvolumet for leger som er under utdanning til spesialister. Hvorfor kan ikke LIS-legene, som en må forutsette er friske, reise ut til lokalsykehusene for å få treningen?

I Lærdal driver en i dag med et relativt bredt spekter av ortopediske operasjoner: Traumekirurgi, kneprotesekirurgi, hofteprotesekirurgi med primære hofteproteser, artroskopisk kirurgi, aksekorrigerande knekirurgi, handkirurgi, fotkirurgi og skulderartroskopisk kirurgi. Det er klart at sykehuset vårt blir mindre robust og mer personavhengig dersom en skal snevre inn, som foreslått til bare knær ("utvikle seg vidare på hovudområdet/subspesialitet innan diagnostikk og behandling knytt til sjukdommar og skadar i kneledd").

Har Sentralsjukehuset i Førde forresten kapasitet til å ta i mot alle de pasientene som skal sluses dit? Kan en i praksis klare å overta stadig flere av de planlagte operasjonene og samtidig ha alle akutte ortopediske operasjoner?

Underlige regnestykker
Helse Førde skriver i saken at en hadde 116 øyeblikkelig hjelp-operasjoner i Lærdal i 2007. Når de et stykke lenger ute i saken har fordelt disse prosentvis, er det bare 93. Og når de skal regne hvor mange ekstra ambulanseturer de får utgifter på, se da er tallet helt nede i 50! Bare 50 turer fra Sogn til Førde, ingen ekstra returer! Og - simsalabim - blir merkostnaden ved å transportere disse 300 pasientene bare en halv million …

• Klikk her for å se Helse Førdes styresaker 20. juni

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar