fredag 6. juni 2008

Epost til NRK Sogn og Fjordane

Jeg har i dag sendt følgende epost til NRK Sogn og Fjordane:

Jeg er forbauset over den redaksjonelle vinklingen dere kjører på fødestova i Lærdal (titler, intro osv.). Det fremstår som dere bevisst prøver å skape et bilde av at det er dårlig kvalitet på tilbudet når dere refererer til de resirkulerte "bekymringsmeldinger" fra Nasjonalt Råd og får statssekretæren til å si en selvfølgelighet som at en ikke kan opprettholde et fødetilbud med dårlig kvalitet.

Ønsker dere virkelig å skape et bilde av dårlig kvalitet på fødestova? Eller har dere ikke god nok oversikt over denne saken?

Nasjonalt Råd for fødselsomsorgs kritikk av fødestova i Lærdal, som dere stadig henviser til, bygger på rådets kontakt med fødestova fram til oktober 2005 og ble tilbakevist av Helse Førde i 2006! Dette burde NRK, av alle, vite for dere intervjuet daværende fagdirektør om forholdet i mars 2006:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.387797

Nasjonalt Råd har fått mye pepper for den kritikken de fremførte.
Rådet kritiserte blant annet fødestova ved Lærdal sjukehus for å ha tatt i mot en tvillingfødsel på et tidspunkt da alle ordinære veier fra Sogn til Førde var stengt: "Grunna uvêr fekk kvinna føde tvillingane sine i Lærdal. Nasjonalt råd for fødselsomsorg meiner ho kunne vore send med to ambulansar og ekstraferje til Førde - ein tur på bortimot fem timar."
http://www.bt.no/lokalt/hordaland/article271586.ece

Nasjonalt Råd har ikke kritisert Lærdal for dårlig kvalitet på den fødselshjelpen som er gitt her inne. Det de har kritisert er at hjelpen ble gitt i Lærdal, i steden for i Førde.

Rådet har kritisert ting som skjedde i den første perioden fra omlegging i 2004 frem til september 2005. Det er blant annet at ovennevnte tvillingfødsel ble tatt i mot, at noen fødende som trengte vakuum på slutten av fødselen for å få ut barnet ikke er blitt sendt videre til Førde osv. Rådet oppfattet dette som motstand mot/sabotering av fødestuemodellen. Dette fremgår tydelig av rådgivningsgruppas rapporter, som jeg tidligere har sendt over til dere.

Fødestova fikk en ny avdelingsjordmor høsten 2005, Sigrid Lysne. Hun leste kritikken, skjerpet inn praksisen med å gi denne type hjelp lokalt og sendte flere fødende til Førde. Etter at hun begynte i jobben ventet hun på bistand fra Nasjonalt Råd, men hørte aldri noe fra dem før jeg ringte til henne i mars 2006 og kunne fortelle at rådet hadde sendt brev til Helse Vest der de trakk seg ut av rådgivningsgruppa for fødestova. På det tidspunktet kjente heller ikke Helse Førde til brevet fra Nasjonalt Råd. Jeg hadde funnet det på postlisten til Helse Vest før Helse Førde eller fødestova hadde fått noen henvendelse om saken!

Avdelingsjordmoren ble dypt sjokkert og kjente seg dolket i ryggen av de som skulle bistå henne i arbeidet, noe hun også har gitt uttrykk for i avisintervjuer etter at hun sluttet i stillingen. Da brevet med kritikken kom hadde den nye avdelingsjordmoren vært i jobben et halvt år uten at Nasjonalt Råd hadde tatt seg bryet med å kontakte henne eller innhente oppdaterte opplysninger om driften ved fødestova. At et offentlig oppnevnt utvalg oppfører seg slik er ganske oppsiktsvekkende.

NRK fokuserer mye på en bitteliten gruppe (iflg Helse Vest-saken er det vel ca. 20 stk. av totalt ca. 300) som velger vekk Lærdal fordi de vet at de risikerer overflytting under fødsel f.eks. hvis de får behov for smertelindring som epidural. Hvis jeg ikke visste bedre, ville NRKs presentasjon få meg til å tro at disse kvinnene valgte vekk Lærdal fordi det var litt farlig å føde her. Det er det ikke!

Og det er faktisk en langt større gruppe som ville valgt Lærdal, som ikke får lov på grunn av seleksjonskriteriene (som følger Helse Vest-saken). Fødende får f.eks. ikke føde på fødestova hvis de er overvektige, unge (under 17 år), eldre (over 35 år), ikke har gått til regelmessige kontroller, har uttalte sosiale problemer eller av ulike medisinske grunner har risiko for komplikasjoner. Mange i denne gruppen fortviler over at de ikke får føde her!

NRK kunne bidra til folkeopplysning ved å fokusere på de reelle forskjellene på, og de ulike kriteriene for, fødeavdeling og fødestue, i steden for å etterlate vage inntrykk av dårlig kvalitet i Lærdal.

Til slutt:
Det er nok ingen dramatikk i at departementet ber om en utgreiing fra Helse Vest om fødetilbudet i Indre Sogn, slik man kan få inntrykk av i NRK Sogn og Fjordanes fremstilling av saken. Det pågår en kontinuerlig nasjonal diskusjon om fødestuer kontra fødeavdelinger. Departementet er dessuten stadig utsatt for henvendelser om å gjenopprette fødeavdelingene både i Mosjøen og Lærdal. Forsvar Lærdal sjukehus var så sent som i april i et møte i departementet om dette.

Helse Vest har gjennomgått fordeler og ulemper ved fire ulike scenarier for fødetilbudet i Indre Sogn. Det er bare NRK Sogn og Fjordane som foreslår å legge det ned.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar