fredag 6. juni 2008

NRK Sogn og Fjordane vurderer å legge ned fødestova i Lærdal

NRK Sogn og Fjordane har i dag skapt et inntrykk av at det er kritikkverdige forhold på fødestova i Lærdal og at departementet nå gransker disse. Dette er feil.

Sakens har sitt utspring i kritikken fra det tidligere Nasjonalt Råd for fødselsomsorg, en kritikk som ble fremført i mars 2006 - et halvt år etter at rådet sist hadde vært i kontakt med, eller fått noen informasjon om, fødestova. Denne kritikken ble tilbakevist av fagdirektør i Helse Førde og avdelingsjordmor i Lærdal.

Det som rådet kritiserte var ikke kvaliteten på fødselshjelpen som var gitt, men at hjelpen var gitt ved fødestova i Lærdal - ikke fødeavdelinga i Førde. Blant de negative eksemplene rådet brukte var at fødestova hadde tatt i mot en tvillingfødsel da alle veier mellom Sogn og Førde var stengt på grunn av ras og uvær. Rådet mente fødestova skulle sendt denne kvinnen med to ambulanser og ekstraferge - en tur som ville ta 5 timer! Les om dette her.

Når departementet ber om en rapport fra Helse Vest, er det grunn til å tro at det ikke bare er rapporten fra det avgåtte Nasjonalt Råd for fødselsomsorg som ligger til grunn. Også diskusjonen i Stortinget, i Helse- og omsorgskomiteen og fagmiljøer bidrar til at departementet har behov for mer informasjon om den faktiske situasjonen. Det kan vel også tenkes at gjentatte krav fra lokalpolitiske miljøer og aksjonister med oppfordring til å gjenopprette fødeavdelingen er medvirkende til departementets ønske om en redegjørelse.

Forsvar Lærdal sjukehus vil i en egen henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet kommentere notatet fra Helse Vest.

• Les NRK Sogn og Fjordanes oppslag på saken i dag ved å klikke her eller på overskriften.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar