tirsdag 3. juni 2008

Ferieflyttar legevaktsentralen frå Lærdal til Førde

Legevaktsentralen ved sjukehuset i Lærdal blir flytta til AMK-sentralen i Førde i sommar.

– På grunn av personalsituasjonen ved medisinsk sengepost i Lærdal, har me funne det rett å flytta legevaktsentralen der til AMK-sentralen i tre månader i sommar, fortalde klinikkdirektør Arve Varden i styremøtet i Helse Førde torsdag 29. mai.

Flyttinga blir sett i verk frå 1. juni i år, og vil vara fram til 1. september. AMK-sentralen skal bemanna legevakttelefonen på ettermiddags- og kveldstid. Medan sjukehuset i Lærdal sjølve må ta seg av natt-tenesta.

Styremedlem Knut Cotta Schønberg spurde kvifor ordninga ikkje skal gjelda også om natta i denne perioden. Han meinte at for legane i kommunehelsetenesta ville dette vera ei føremon.

– Då me tok tak i dette med flytting av denne sentralen i sommar, var det også mi meining at flyttinga skulle gjelda også natt-tenesta. Men situasjonen ved AMK-sentralen er ikkje slik at dette let seg gjera, fortalde Arve Varden.

• Henta frå Sogn Avis sine nettsider, les saka der ved å klikke her eller på overskrifta.

NB! DET ER IKKJE SJØLVE LEGEBEREDSKAPEN, MEN BEMANNINGA AV TELEFONVAKTA SOM VERT FLYTTA I FERIEN

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar