tirsdag 3. juni 2008

Helse Førde i dialogmøter


Helse Førde har en egen nyhetssak på sine nettsider om dialogmøtene med ordførere, fylkeskommune og aksjonsgrupper, der det blant annet står:
- Det er andre gong styret gjennomfører desse møta, og dette blir ein fast post framover. For oss er det viktig å ha ein god dialog med både aksjonsgruppene og med dei folkevalde i fylket. Vi kan ha ulike innfallsvinklar på enkelte saker, men vi er alle opptekne av eit best mogeleg helsetilbod til innbyggjarane i Sogn og Fjordane. Eg opplever at desse møta har vore svært positive, seier Clara Øberg.
Mellom tema som vart diskuterte på møta var:
Arbeidsdeling mellom sjukehusa
Forbetringsprogrammet i Helse Førde
Samhandling mellom kommunane og Helse Førde
Senior- og rekrutteringspolitikk i Helse Førde
Rekruttering gynekologi/føde Helse Førde
Ambulansesituasjonen i Helse Førde


• Klikk på overskriften for å lese saken på Helse Førdes sider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar