tirsdag 1. desember 2009

- Nedlegging av ortopedien svekkar legeutdanninga


NRK SOGN OG FJORDANE Leiar i Turnusrådet i den Norske Legefoeining, Jørn Kippersund, fryktar svekka turnuslegeordning dersom Helse Førde legg ned ortopedien i Lærdal eller Nordfjordeid.

Lokalsjukehusa avheng av turnuslegane for å drive sjukehusa. Samstundes avheng turnuslegane av erfaringa frå sjukehusa.
- Det vil heilt klart kunne føre til fagleg svekking av innhaldet i turnustjenesta, og dårlegare arbeidsvilkår for turnuslegane i ordninga. "Summasummarum", ei uheldig utvikling ja, seier Jørn Kippersund.

Del av utdanning
Eitt års samansett praksis frå sjukehus som turnuskandidat, er ein del av legeutdanninga her i landet. Etter tidlegare kutt innan kirurgien ved lokalsjukehusa, må turnuskandidatane der no ta delar av praksisen sin i Førde.
Dersom eitt av lokalsjukehusa misser ortopedien er heile turnuslegeordninga i fare.

Vil ikkje ha oppsplitting
Leiaren i Yngre Legers Forening, Hege Gjessing, trur ikkje turnuslegane ynskjer ytterlegare oppsplitting, og meir flytting under turnustenesta.
- Det tenkjer eg mange turnuslegar ynskjer å unngå, dersom dei kan og heller vel seg til andre stadar, seier ho.

- Treng ei robust ordning
Administrerande direktør Jon Bolstad i Helse Førde seier at turnuslegane har stor betydning for lokalsjukehusa.
- Difor er det viktig å få til ei robust ordning kring både kva som skal vere beredskapsordning, kva som skal vere vaktordningane og korleis heile den totale drifta skal vere på sjukehusa våre, seier han.

• Les meir på NRK Sogn og Fjordane sine sider ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar