tirsdag 29. desember 2009

Strategimøte om Lærdal sjukehus 7. januar, ope for alle


HELSE FØRDE Helse Førde legg opp til informasjons- og arbeidsmøter i samband med strategiprosessen allereie tidleg i januar. Merk deg datoane.

– For å sikre at flest mogleg får delta i prosessane, både internt og eksternt, er det viktig at vi allereie no kan tidfeste dei første møta. Like over nyttår er heile møte- og kommunikasjonsplanen for strategiarbeidet fram til april klar, seier administrerande direktør i Helse Førde, Jon Bolstad.

Han er oppteken av at både tilsette og representantar frå kommunane merkar seg dei første møta i januar.
– Møta 7., 11. og 12. januar blir viktige arbeidsmøter. Då skal vi samlast på dei ulike sjukehusa og vi prøver å leggje opp til mellom anna gruppearbeid. Desse arbeidsmøta er både for tilsette og eksterne partar, som til dømes kommunetilsette. Folk flest er også invitert til desse møta. Her skal vi ta utganspunkt i ein del av dei kartleggingane og analysane som er gjort, og deretter drøfte korleis Helse Førde skal sjå ut mot 2020 og korleis skal vi kome dit, seier han.

Dei vanlege dialogmøta, der styret møter ordførarane, er tenkt til februar og april. Nøyaktig dato for desse vil vi kome tilbake til når møte- og kommunikasjonsplanen er klar.

På nettsida Helse Førde 2020 vil vi leggje ut informasjon og saker frå det pågåande strategiarbeidet.

Møteplan januar:


6. januar Kl 14.00 - 15.30
(førebels tidsramme)
Stormøte med videooverføring til alle institusjonar. * Om strategi og Døgn til dag Forankring Helse Førde mot 2020. * Presentere rammene for arbeidet
Alle tilsette tillitsvalde, verneteneste


(MØTE OM LÆRDAL SJUKEHUS:)
7. januar Kl. 15.00 – 18.00
Arbeidsmøte strategi LSH
Alle tilsette, tillitsvalde, verneteneste.

7. januar Kl. 19.00 – 22.00
Arbeidsmøte strategi
Lærdal lokalsjukehusområde
Administrasjon, helsepersonell og innbyggjarane i kommunane.(MØTE OM FØRDE SENTRALSJUKEHUS:)
11. januar Kl. 15.00 – 18.00
Arbeidsmøte strategi FSS
Alle tilsette, tillitsvalde, verneteneste.

11. januar Kl. 19.00 – 22.00
Arbeidsmøte strategi Førde lokalsjukehusområde
Administrasjon, helsepersonell og innbyggjarane i kommunane.


(MØTE OM NORDFJORD SJUKEHUS:)
12. januar Kl 15.00 – 18.00
Arbeidsmøte strategi NSF
Alle tilsette, tillitsvalde, verneteneste.

12. januar Kl 19.00 – 20.00
Arbeidsmøte strategi
Nordfjord lokalsjukehusområde
Administrasjon, helsepersonell og innbyggjarane i kommunane.

• Les saka på Helse Førde sine sider ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar