mandag 14. desember 2009

Om overvakinga i Lærdal

NRK SOGN OG FJORDANE Sjukepleiar meiner overvakingsavdelinga ved sjukehuset i Lærdal vert drive uforsvarleg. No seier ho opp i protest.

Overvakingsavdelinga i Lærdal vert drive på ein uforsvarleg måte, meiner sjukepleiarar ved sjukehuset.
No søkjer fleire seg bort frå sjukehuset i Lærdal.
- Det går ei grense for kor mykje du som sjukpleiar kan finne deg i. Når du ser at det blir uforsvarleg, greier du ikkje å jobbe der lenger. Det kjennest som om ein forlet eit synkande skip, seier Liv Marie Skjerdal.

Blir kvalm når ho kjem på jobb
For å spare pengar valde Helse Førde i haust å innlemme overvakingsavdelinga i ei anna avdeling ved Lærdal sjukehus.
Det har i etterkant skapt reaksjonar hos dei tilsette ved sjukehuset.
- Det er ikkje kjekt å kvi seg for å gå på jobb. Eg vert kvalm når eg kjem i garderoben. Eg veit at kollegene eg jobbar med alle har sett seg om etter jobb, seier Skjerdal.

- Det var nokon som var veldig imot omlegginga. Det er heilt greitt at dei tek konsekvensen av det og sluttar, seier Jon Bolstad.

- Dette er ei god løysing
Den administrerande direktøren i Helse Førde er ikkje samd i at det er uforsvarleg å drive overvakingsavdelinga slik dei gjer i dag.
- Eg meiner det er ei god ordning. Vi hadde ikkje gjort dette, dersom vi ikkje trudde det var ei god løysing, seier han.
- Det positive er at sist vi lyste ut stillingar, var det heile åtte søkjarar. Så det ser ut som om det er lettare å få tak i kvalifisert personell, seier han.

• Klikk her for å lese denne saka på NRK Sogn og Fjordane sine sider

• Klikk her for å høyre kva direktør Jon Bolstad seier om dei tilsette sine reaksjonar

• Klikk her for å sjå saka "Dette reagerer dei tilsette på"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar