onsdag 2. desember 2009

Samlar underskrifter for Føden


SOGN AVIS To unge jenter engasjerer seg for å redda fødetilbodet i Indre Sogn. Marita Mo og Linda Kvam Bjørkum frå Lærdal set denne veka i gang ein underskriftskampanje til forsvar for fødetilbodet ved Lærdal sjukehus.

Dei to meiner ordførar Arne Sanden verken har støtte hjå bygdefolk eller andre lokalpolitikarar når det gjeld utspelet om at fødetilbodet må leggjast ned for å berga ortopedien ved sjukehuset i Lærdal.

Folkemøte
I eit opprop skriv dei to jentene:
"Ordføraren i Lærdal gjer det, med sitt samtykke til nedlegging, lite attraktivt for unge familiar å busetja seg i Sogn! Me krev at kommunane og Helse Førde tek hensyn til unge kvinner og familiar i Indre Sogn og syter for eit sikkert og trygt fødetilbod lokalt."

Dei etterlyser no underskrifter til ein underskriftskampanje som skal gå fram til folkemøtet om framtida til Lærdal sjukehus den 14. desember, då dei skal leverast til representantane frå Helse Førde, som er inviterte på møtet.

Innan laurdag denne veka vert det lagt ut underskriftslister på Coop, Kiwi og Esso i Lærdal.

• Klikk her eller på overskrifta for å lese saka i Sogn Avis.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar