søndag 30. august 2009

FFO: Helsepolitisk debattmøte, 2. september NB! FLYTTA TIL FØRDE


Dette var konklusjonen etter at organisasjonane samla seg til førebuingsmøte til politisk paneldebatt. Denne gongen vert debatten halden i FØRDE, 2. september. (Flytta frå Nordfjordeid.)

Organisasjonane trekte fram transporttenesteordninga, universell utforming, skule, rehabilitering, bassengterapi, partsstatus til organisasjonane, hjelpemiddel og psykisk helse som nokre av dei viktigaste sakene.

Så langt har funksjonshemma sine saker ikkje vore i fokus når partia har formidla sine viktigaste bodskap i valkampen.

Organisasjonane var også skuffa over at fleire av partia, (og særskilt regjeringspartia) vel å sende kandidatar langt nede på listene til FFO sin valkampdebatt. Ein stillte seg spørsmålet om det kunne vere eit generelt trekk ved valkampen i år og tida vi lever i no - har vi fått eit kaldare samfunn, der vi ikkje lenger synes det er så viktig å ta vare på alle?

• Les saka på FFO Sogn og Fjordane sine sider ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar