mandag 31. august 2009

Ombygging av OVOP startar truleg neste veke


PORTEN.NO Ombygginga av den mykje omtalte OVOP avdelinga kjem truleg i gang i løpet av neste veke.
To relativt nyoppussa rom på medisinsk avdeling vert bygt om til eitt rom med plass for tre overvakingssenger. I tillegg vert det lagt til rette utstyr for ei fjerde seng som kan takast i bruk ved behov. Einerom for dei sjukaste pasientane vert det dermed heilt slutt på.

Teknisk direktør i Helse Førde, Eiliv K. Berdal seier til Porten.no kostnaden med ombygginga i utgangspunktet var vesentleg større enn den halve millionen det no er grovkalkulert med. Planane måtte difor endrast.

• Les heile saka på Porten ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar