torsdag 20. august 2009

Styremøte i Helse Førde fredag 21. august på Sunnfjord hotell

Styret i Helse Førde har møte fredag 21. august. Møtestart kl 10.00. Møtestad er Rica Sunnfjord Hotell, Førde.

SAKSLISTE:

OPEN DEL
052/09 V Godkjenning av innkalling og saksliste
053/09 V Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 19.06.2009
054/09 V Protokoll frå ekstraordinært styremøte/ telefonstyremøte i Helse Førde HF 03.07.2009
055/09 O Administrerande direktør sin orientering
056/09 V Styrerapportering nr. 6 - 2009
057/09 V Plan for vidare omlegging og effektivisering av drifta i Helse Førde HF

OPEN ELLER LUKKA DEL
058/09 Eventuelt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar