onsdag 21. november 2007

Firdaposten: Helse Førde skal spare 7 mill på å legge ned Florø

"Helse Førde-leiinga har no rekna ut innsparingspotensialet ved å leggje ned sengeposten ved Nærsjukehuset
Ifølgje Helse Førde sine nettsider er det direkte innsparingspotensialet på sju millionar kroner. I tillegg kjem moglege kostnadsreduksjonar knytt til drift og vedlikehald av bygningen. – Med dei utfordringane vi står overfor, er eg overtydd om at dette er ei rett prioritering, seier Jon Bolstad.

Nedlegginga betyr også 20 innsparte årsverk, og Helse Førde har no oppretta ein nedbemanningsgruppe i samarbeid med vernetenesta og dei tillitsvalde.

Bolstad lovar framleis dagkirkurgi i Florø. – Meir av behandlinga skal over på dagbehandling og dagkirurgi, og det blir no sett nærmare på kvar dei ulike pasientgruppene skal få si behandling, seier Bolstad."

• Klikk på overskriften for å lese hele saken på Firdaposten på nett

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar