onsdag 21. november 2007

Helse Førde har redusert med 111 senger på 4 år

"Sengetalet på sjukehusa i Helse Førde har gått kraftig nedover dei siste åra. Frå starten av 2004, til utgangen av første kvartal neste år, er talet senger redusert med 111."

Dette skriv Helse Førde på nettsidene sine. Framstillinga deira er vinkla som ei "glad-sak" med forsikringar om at dette skuldast endra behandlingsmetodar, tilbodet er ikkje vorte dårlegare, like mange pasientar får behandling osb.
- Tja. Me ser nok litt ulikt på kor bra denne reduksjonen er …

• Les saka på Helse Førde sine nettsider. Du kjem rett til saka ved å klikke på overskrifta her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar