torsdag 8. november 2007

Ville ikke stille opp i debatt

I forbindelse med at Nasjonalt Råd for fødselsomsorg gikk av i protest, trakk rådets leder professor Pål Øian frem Lærdal som negativt eksempel på uforsvarlige forhold. Kritikken av Lærdal ble spredt over hele landet selv om den raskt ble imøtegått, blant annet av avtroppende avdelingsjordmor i Lærdal Sigrid Lysne.

Mandag ville lokalradioen (NRK Sogn og Fjordane) gjerne ha en debatt mellom Pål Øian og undertegnede i ettermiddagssendingen.

Pål Øian var ikke tilgjengelig, så NRK kontaktet Bjørn Backe som også er talsmann for rådet. Mens jeg satt og forberedte meg, fikk jeg telefon fra NRKs journalist: Bjørn Backe syntes ikke det var riktig å stille opp til debatt om Lærdal, fordi rådet ikke hadde hatt med Lærdal å gjøre de siste to årene. Så det ble ikke noe av.

Med andre ord: Nasjonalt Råd for fødselsomsorg kan kritisere fødetilbudet i Lærdal og lyve om det i riksmedier. Men stille opp til en lokal radiodebatt om Lærdal - det kan de altså ikke, fordi de ikke vet nok om hvordan driften her har vært de siste to årene …

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar