onsdag 21. november 2007

Fjordenes Tidende: Styresaka om nedlegging i Florø

- Pasientane ved Nærsjukehuset er i stor grad heimehøyrande i Flora. Det betyr at dei som må på sjukehus får lenger reisetid, men med dagens kommunikasjonar er ikkje ulempa svært stor. Andre konsekvensar er at nokre kan bli liggande lenger ved Førde sentralsjukehus fordi ein ikkje har andre lokale tilbod til avlasting, og det kan vere at dei blir skrivne ut tidlegare til kommunen enn før. Nokre må kan hende også overførast til andre opptreningsinstitusjonar eller andre postar eller avdelingar i Helse Førde, seier Jon Bolstad.

• Les heile saka i Fjordenes Tidende på nett ved å klikke på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar