mandag 5. november 2007

Jordmor Sigrid Lysne snakker ut

I Sogn Avis, mandag 5. november, snakker jordmor Sigrid Lysne ut om Nasjonalt Råd for fødselsomsorgs virksomhet i Lærdal. Lysne sluttet i stillingen som avdelingsjordmor fredag, og var derfor nå fri til å fortelle om hvordan rådet har sviktet de ansatte i Lærdal og løyet om tilbudet ved fødeenheten her.

Forsvar Lærdal sjukehus ønsker å takke Sigrid Lysne for at hun lojalt har stått på post i disse to årene. Lysne har prøvd å få fødestuemodellen til å fungere etter forutsetningene. Og vi trenger et lokalt fødetilbud i regionen! At Lysne nå trekker seg ut, og konkluderer med at fødestuemodellen ikke egner seg i distrikter med lang avstand til modersykehus har vi selvfølgelig stor respekt for, selv om det er sterkt beklagelig at hun slutter.

Aksjonen har levert blomster til Lysne, med følgende tekst på kortet:
Kjære jordmor Sigrid Lysne
Takk for at du heldt ut så lenge, sjølv om helseforetaket og det nasjonale rådet ikkje gjorde oppgåva di noko lettare.
Med von om at du kjem attende til ei fullverdig FØDEAVDELING på Lærdal sjukehus!
Helsing
Forsvar Lærdal sjukehus

• Klikk på overskriften for å gå rett til denne utgaven av Sogn Avis

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar