torsdag 22. november 2007

Forskjell på politikere!

Mens halvparten av ordførerne i Sogn og Fjordane følger Nils "Drowsy" Gjerland og skriver under på brev til Sylvia om at de støtter kuttene i Helse Førde, går fylkespolitikerne i Nordland mer offensivt ut for å forsvare tilbudet til befolkningen.

LES OG LÆR, FOLKENS:
"Et samstemt fylkesråd i Nordland krever at fødetilbudet på lokalsykehusene skal være fullverdig. I en pressemelding skriver de at: «Alle basisfunksjoner skal være tilgjengelig – også full akuttberedskap i indremedisin og kirurgi».

– Etablering av fødestuer i stedet for fødeavdelinger er ikke veien å gå, fastslår fylkesråd for kultur og miljø, Geir-Ketil Hansen. Fylkesrådet gjør oppmerksom på kravet om fullverdig desentralisert fødetilbud ved lokalsykehusene.
- Dette er slått fast som høringsuttalelse til Nasjonal helseplan 2007-2010 av Fylkestinget, forteller fylkesråd for kultur og miljø, Geir-Ketil Hansen.

I uttalelsen fra rådet heter det blant annet; ”Lokalsykehustilbudet må være forutsigbart! Forutsigbarhet er viktig for nærhet, trygghet og tilgjengelighet til helsetjenestene.”
- Vi forutsetter en tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, sånn at disse oppgavene kan ivaretas på sykehusene også over tid. Forutsigbarhet er hele grunnlaget for et fødetilbud lokalt, slår fylkesråd Hansen fast.

I Soria Moria-erklæringen slår regjeringen fast at ingen lokalsykehus skal legges ned. Nasjonal helseplan 2007-2010 utdyper hva regjeringen ser som lokalsykehusenes rolle, og presenterer seks ulike bærebjelker som skal være førende for utviklingen i helsetjenesten.
- En av disse bærebjelkene er ”nærhet og trygghet”, og beskriver lokalsykehusenes framtidige oppgaver, forklarer helseråd Hansen.

Nordland har syv ”lokalsykehus”. Geografien i fylket gjør at sykehusstrukturen må være desentralisert. Utfordring blir å sikre tilstrekkelig kvalitet og kapasitet i tilbudet.
- Skal våre lokalsamfunn sikres likeverdige helsetjenestetilbud må alle lokalsykehusene blant annet ha fullverdige fødetilbud. Sommerstengte fødeavdelinger og etablering av fødestuer i stedet for fødeavdelinger er ikke veien å gå, fastslår fylkesråd for kultur og miljø, Geir-Ketil Hansen, i pressemeldingen."

SLIKE POLITIKERE VIL VI HA!

• Klikk på overskriften for å lese hele saken i Fremover på nett

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar