torsdag 22. november 2007

Papirene til styremøtet i Helse Førde 28.11. er lagt ut

Helse Førdes styremøte blir holdt på Rica Sunnfjord hotell i Førde onsdag 28. november kl. 10.30.
Møtet er åpent for presse og publikum.

På møteplanen står blant annet følgende interessante punkter:
- Administrerande direktør sin orientering
- Økonomirapportering nr 10 - 2007
- Justering og oppfølging av tall senger i Helse Førde
- Spesialisthelseteneste i Florø – omstilling/ driftsendringar

• Ved å klikke på overskriften kommer du til Helse Førdes nettside, der finner du innkalling og sakspapir i høyre kolonne.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar