mandag 1. november 2010

Appell fra aksjonen til Jonas Gahr Støre, 1. november 2010

Vi er veldig glad for å få lov til å snakke direkte til regjeringen akkurat i disse dager. Befolkningen både i Årdal og nabokommunene opplever nemlig dette som en skjebnetid for lokalsjukehuset vårt.

Fødetilbudet har Helse Førde gjort vedtak om å legge ned. Det betyr at gravide kvinner i Årdal må gå med redselen for om de rekker fram til sjukehus tre timer unna. Vi vet at det kan oppstå brå og uventede komplikasjoner under fødsel. Legeberedskapen ved føden i Lærdal har reddet liv, og vi kan ikke godta at fødetilbudet og legeberedskapen skal tas fra oss.

Men også resten av Lærdal sjukehus er under demontering. Vi frykter å miste tryggheten for at sykehuset kan hjelpe oss når vi blir stadig oftere sendt den lange veien til Førde. Samtidig er ambulansesituasjonen utilfredsstillende - f.eks. er det bare én ambulanse her i industrikommunen Årdal og ingen ambulanse i det hele tatt stasjonert i reiselivskommunen Aurland!

Nedbygging av helsetjenesten vår vil gjøre regionen her om til en ødemark, et sted der ungdommen ikke vil bosette seg. Dette er urettferdig og vil bli ødeleggende for de gode lokalsamfunnene våre. Veien du kjørte på i dag, fra Fodnes til Årdalstangen, er en del av et prosjekt som også skulle gi årdølene kort vei til sjukehus med fødetilbud og akuttberedskap. Dette har Årdals-samfunnet brukt mye ressurser på.

Et godt lokalsykehus er viktig for industri og annet næringsliv. Og vi kjenner Lærdal sjukehus som et godt sjukehus, som kan ta vare på oss når vi er sjuke, skadet eller skal føde. Det er et sjukehus som i likhet med mange andre, har vært under omstilling i alle år.

Gro Harlem Brundtland sa "Alt henger sammen med alt". Og det var sanne ord. Når vi kjemper for et sjukehus med akuttberedskap og fødetilbud, handler det ikke bare om de akutt sjuke og de fødende. Det handler også om å sikre et oppegående sjukehus med så mye aktivitet og breddekompetanse at de også kan ta seg av gamlemor med lungebetennelse eller lårbensbrudd, kronikere med pustevansker og onkel med mange diagnoser. Uten fødetilbud og akuttberedskap, da rakner helheten og etterhvert hele sjukehuset. For da vil vi fort miste anestesilegene, røntgentjenesten, laboratoriet og de andre støttefunksjonene.

Vi godtar ikke lenger ulne formuleringer og uklare løfter fra regjeringen.
Vi opplever at dere holder oss for narr når dere sier at sjukehuset ikke skal legges ned, samtidig som Helse Førde vil ta bort det meste det vi forbinder med sjukehusdrift. Helseministeren lovet da hun var her i mai at vi skulle beholde akuttberedskap og indremedisin. Men det går ikke an å ta én bit ut av et sjukehus og tro at den kan stå på egne ben. Alt henger sammen med alt.

Vi er grundig lei av ulne formuleringer, uklare løfter og mangel på presiseringer. Vi vil ha politisk styring av sjukehusstrukturen og konkretisering av hva det betyr når dere lover at ingen lokalsjukehus skal legges ned og at vi skal ha nærhet til akutt og fødetilbud.

Derfor har vi en gave til deg i dag.
Kroneverdien er lav, så du kan være trygg på at det ikke skal blir noe etterspill.

Dette er en feiekost. Den ser helt vanlig ut, men er egentlig magisk.

Den kan brukes i det godes tjeneste; nemlig å koste vekk alle ulne formuleringer og uklarheter om hva den rød-grønne regjeringen mener om lokalsykehus. Den kan brukes til å feie bort all usikkerhet om framtida for sjukehuset vårt. Dette er dens egentlige formål.

Men om den ikke brukes på rette måten, kan den snu seg mot sin eier.
Da begynner den å leve sitt eget liv, og man risikerer at den feier den rød-grønne regjeringen rett ut av kontorene.

Ta den med deg, og husk hva vi har sagt i dag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar