torsdag 25. november 2010

Busser fra Nordfjord


Landsomfattande markering for bevaring av lokalsjukehusa 6. desember

Folkeaksjonen for bevaring av Nordfjord sjukehus skal den 6. desember arrangere busstur til Oslo for å delta i ei landsomfattande markering for bevaring av lokalsjukehusa. Alle vert oppmoda om å melde seg på bussturen.

Påmelding kan sendast til servicekontroet i kommunen anten ved å ringe tlf. nr. 5788 5800 eller sende epost til : post@eid.kommune.no

Ved spørsmål ta kontakt med folkeaksjonsleiaren Svein Hansen mb.tlf. 91865789


Folkeaksjonen har sendt ut følgjande annonse om turen:

TUR TIL OSLO DEN 6. DESEMBER 2010.

LANDSOMFATTANDE MARKERING FOR BEVARING AV LOKALSJUKEHUSA


TID OG STAD: 6. DESEMBER VED STORTINGET FRÅ kl 1600

Ver med å fyll opp 4 bussar frå NordfjordFRÅ EID KL.06.00 OPPMØTE VED BUSSSTASJONEN PÅ EID

(Matpause Cinclair 1000-1045)


TIL OSLO CA. KL.15.00 RETUR frå OSLO CA.KL. 19.00PÅMELDING SNARAST (BINDANDE) TIL:

EID KOMMUNE TLF: 57 88 58 00 (resepsjonen)

SKRIV NED NAMN , ADR. OG TELEFON/ MOBIL NR.PRIS: KR. 800,- PR. PERSON TUR/RETUR BETALAST VED PÅSTIGING

VI TEK MED MINST TO LOMMELYKTER PÅ KVAR OG MASSE GODT HUMØR SÅ BLIR DET EIN MINNERIK TUR.

FRITT VAL NÅR DET GJELD BRUK AV PLAKATAR.VIKTIG:

DEI SOM HAR KJENTFOLK I OSLO! FÅ DEI TIL Å STILLE OPP FRAMFOR STORTINGET FRÅ KL.16.00 - 1700 MED LOMMELYKTEr det ting som er uklart, ta kontakt med Svein Hansen mobil nr. 918 65 789.

• Les saka på Eid kommune sine sider ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar