onsdag 24. november 2010

Styremøte i Helse Førde: Sogndal torsdag 25. november kl. 10.30


Styremøte 25.11.2010
Møtestart kl 10.30. Møtestad: Indre Sogn Psykiatrisenter, Rutlin i Sogndal.

Sakene til styremøtet:

Saksliste HF 25. november 2010
Skriv og meldingar
Styreprotokoll HF 22.10.2010
Styresak 069-10 O Ad si orientering
Styresak 070-10 A Rapportering frå verksemda per oktober 2010
Styresak 071-10 A Oppfølging BUP i HF
Verksemdsrapport KIR oktober 2010
Verksemdsrapport MED oktober 2010
Verksemdsrapport PHV oktober 2010
Verksemdsrapport Stab og stotte oktober 2010


NB! Styremøtet er ope for alle interesserte! Frå Forsvar Lærdal sjukehus vert vi tre på tilhøyrarbenken. Klikk her eller på overskrifta for å laste ned sakspapira.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar