torsdag 26. november 2009

Årdal kommunestyre med uttale om Lærdal sjukehus: – I strid med Soria Moria


SOGN AVIS Kommunestyret i Årdal meiner ei omstilling av Lærdal sjukehus til lokalmedisinsk senter vil vera det same som nedleggjing.

Det går fram av ein uttale kommunestyret i Årdal vedtok i ettermiddag.
– For å sikra tryggleiken til befolkninga og eit tilbod som er likeverdig med resten av landet må akuttberedskapen i indremedisin ved Lærdal sjukehus oppretthaldast på det nivå den har i dag. Ei omstilling av Lærdal sjukehus til eit reint «lokalmedisinsk senter» utan akuttfunksjonar og eit fødetilbod vil vera det same som nedleggjing av sjukehuset og vera i konflikt med Soria Moria 2, heiter det i uttalen.

Årdal kommune meiner utviklinga av helsetenesta i fylket må skje gjennom ein dialog mellom helseføretak og kommunane som to likeverdige partar.

Styreleiar Clara Øberg sine utsegner til mellom anna NRK Sogn og Fjordane vert ikkje opplevd som ein invitasjon til dialog, skriv ordførar Arild Ingar Lægreid i brevet som er stila til Helse Førde.

• Les saka i Sogn Avis ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar